Den Helder kust de zee

Reglement voor deelnemers


Deelnemer gaat bij aanmelding akkoord met de volgende voorwaarden:
 

- Het aanvinken voor akkoord met deze reglementen / gebruiksvoorwaarden

- Het aanvinken van het ontvangen van de nieuwsbrief, daar er anders geen correspondentie kan plaatsvinden.

- Het zorgvuldig invullen van alle vragen van het inschrijvingsformulier, vooral het juist invoeren van het e-mail adres!

- Iedere deelnemer krijgt in principe 30 minuten speeltijd.

- De locatie die u aangeeft is een wens. Hieraan kan niet altijd voldaan worden. Kijkt u onder het kopje "Locaties en hun apparatuur" of de locatie past bij uw gezelschap. Staat de apparatuur er die u nodig heeft? Schrijf u alleen in op locaties die passen bij uw technische wensen.

- Indien er open plekken in het programma zijn kunnen deze gevuld worden met 2e optredens. Indien U eventueel (als hier ruimte voor is) 2 maal op wilt treden dient U dit te vermelden op het inschrijvingsformulier. Bestuur deelt u in en u gaat automatisch akkoord met de indeling. U mag niet meer afzeggen omdat deze lokatie niet naar wens is. U heeft zich opgegeven en er wordt op u gerekend.

- Deelnemer is aanwezig of meldt zich af voor de eerste (toelichting op de locaties) en tweede deelnemersvergadering (bespreking van het concept programma) . Hiervoor ontvangt U per e-mail een uitnodiging.

- Wanneer U een week van tevoren geen uitnodiging heeft ontvangen neemt U ter controle contact op.

- Verzoeken tot ruilen of opmerkingen over het programma worden tijdens de tweede deelnemersvergadering besproken.

- Na de tweede deelnemersvergadering is het niet meer mogelijk te ruilen of om wijziging van het programma te vragen.

- Afzeggingen dienen voor de tweede deelnemersvergadering doorgegeven te worden. Indien U daarna afzegt  zonder een geldige reden of niet op komt dagen op de Dag van de Muziek zonder afzegging bij het secretariaat, dan wordt U voor 1 jaar uitgesloten van deelname.

- Mocht de deelnemer ondanks d elijst met apparatuur nog vragen en/of wensen hebben dan dient de deelnemer zelf uiterlijk een week voor de Dag van de Muziek contact op te nemen met de locatiebeheerder. Ook over bereikbaarheid van de locatie dient u zelf contact op te nemen. In de maand mei staat de lijst met locatiebeheerders en hun gegevens op de website. 

- Deelnemers, bestuur en locatiebeheerders zetten zich allen belangeloos in voor het slagen van de Dag van de Muziek. Niemand ontvangt hiervoor een vergoeding.

- Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan of het wegraken van instrumenten en apparatuur. Deelnemers dienen zelf hun apparatuur te verzekeren