Den Helder kust de zee

Dag van de Muziek

2 juni 2018

Secretariaat:

Info@dagvandemuziek.nl/ www.dagvandemuziek.nl

 


Aanwezig:  genodigden en van de werkgroep: Petra,  Els, Marjorie

 

1. Opening, mededelingen

Voorzitter Petra Clowting heet iedereen welkom.

Er zijn al 92 aanmeldingen voor de Dag van de Muziek. Dat loopt op schema.

Ook financieel gaat het goed: diverse sponsoren zijn (weer) aangehaakt: Stichting Ondernemen aan Zee; HOB/Kroonpassage; Triade; Helder vastgoed.

 

2. Voorstellen leden werkgroep

Petra stelt de andere leden voor: Sikina Pinchetti, belast met het maken van het rooster is afwezig vanavond. Cees Dito/ penningmeester en Dries Post/secretaris konden ook niet aanwezig zijn.

Marjorie Put, contactpersoon locatiebeheerders en Els Ellen, gastvrouw voor alle vergaderingen en locatiebeheerder van Windkracht 13 worden voorgesteld.

3. Toelichting op de locaties (en op geluid en categorieën )

Er is een piano aanwezig in de Lutherse kerk en de Bethelkerk; in Enjoy en in locatie Boerenverdriet, Zuidstraat 52.
Omdat we niet ten onder willen gaan aan ons succes, laten we pas nieuwe locaties toe wanneer er andere zijn afgevallen. Verder komen locaties die zich aanmelden op een wachtlijst. Soms moeten we schuiven door omstandigheden.

 

Dit jaar zal het Triadepodium in het Stadspark zijn, is er in de Spoorstraat een danspodium waar ook af en toe andere kleine optredens tussendoor kunnen worden gepland. Het orkestenpodium is op het Breewaterplein. Dit wordt goed ontvangen. Bigband Frankies geeft aan hier dan wel graag naartoe te willen gaan.


Op alle locaties is geluidsapparatuur aanwezig.
De locaties zijn ingedeeld in categorieën. Bij een categorie hoort een lijstje met de aanwezige apparatuur. Als je je aanmeldt kun je kijken welke locatie dan ook geschikt is voor jou optreden. Wil je weten of er misschien nog iets extra’s is, neem dan tegen die tijd contact op met de locatiebeheerder.


Op deze vergadering kun je je nog aanmelden en ben je verzekerd van een plek; na vandaag zal de kans dat je optreedt op de locatie van je voorkeur, klein worden.

4. Bumarechten

Deze worden door ons afgekocht.

 

5. Verzekeringen

Er is een verzekering tegen W.A. en ongevallen voor de leden van de werkgroep.

Deelnemers dienen zelf hun instrumenten en apparatuur te verzekeren.

 

6. Publiciteit rond de Dag van de Muziek

Op de 2e vergadering met deelnemers worden flyers en posters uitgedeeld. Op de dag zelf zijn er natuurlijk de roosters, die op elke locatie worden neergelegd, ook voor de deelnemers.

We hopen dat het weekblad Picture het rooster weer zal plaatsen.

We zijn in onderhandeling over de website.

 

7. Regels bij deelname

Deelnemer gaat bij aanmelding akkoord met de voorwaarden omschreven op de website.
- Het zorgvuldig invullen van alle vragen van het inschrijvingsformulier, vooral het juist invoeren van het e-mailadres en de bijzonderheden..

- Iedere deelnemer krijgt in principe 30 minuten speeltijd. Behalve dansgroepen daar 20 minuten.
- De locatie die u aangeeft is een wens. Hieraan kan niet altijd voldaan worden.
- Indien er open plekken in het programma zijn kunnen deze gevuld worden met 2e optredens. Indien U eventueel (als hier ruimte voor is) 2 maal op wilt treden dient U dit te vermelden op het inschrijvingsformulier. Dit is al geweest natuurlijk en we proberen wensen te verullen.
- Deelnemer is aanwezig of meldt zich af voor de eerste (toelichting op de locaties) en tweede deelnemersvergadering (bespreking van het concept programma) . Voor deze vergaderingen ontvangt U per e-mail een uitnodiging.
- Wanneer U een week van tevoren geen uitnodiging heeft ontvangen neemt U ter controle contact op.
- Verzoeken tot ruilen of opmerkingen over het programma worden tijdens de tweede deelnemersvergadering besproken maar liever niet!
- Na de tweede deelnemersvergadering is het niet meer mogelijk te ruilen of om wijziging van het programma te vragen.
- Afzeggingen dienen voor de tweede deelnemersvergadering doorgegeven te worden. Indien U daarna afzegt  zonder een geldige reden of niet op komt dagen op de Dag van de Muziek zonder afzegging bij het secretariaat, dan wordt U voor 1 jaar uitgesloten van deelname.
- Deelnemer neemt zelf uiterlijk een week voor de Dag van de Muziek contact op met de locatiebeheerder over de aanwezige faciliteiten, welke apparatuur zelf meegebracht moet worden en eventueel de bereikbaarheid van de locatie.
- Deelnemers, bestuur en locatiebeheerders zetten zich allen belangeloos in voor het slagen van de Dag van de Muziek. Niemand ontvangt hiervoor een vergoeding.
- Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan of het wegraken van instrumenten en apparatuur. Deelnemers dienen zelf hun apparatuur te verzekeren.

 

8. AmateurMuziekPrijs is  AanMoedigingsPrijs geworden en dus veel toegankelijker?

Omdat het er op lijkt dat alle mensen die in Den Helder de amateurmuziek bevorderen, inmiddels in de prijzen zijn gevallen, hebben we besloten om de AmateurMuziekPrijs om te vormen tot AanMoedigingsPrijs.

De werkgroep van de dag van de muziek looft jaarlijks een prijs uit aan een muzikant of muziekgroep die, op voordracht van derden, een extra aanmoediging verdient. Deze prijs wordt de Aanmoedigingsprijs genoemd. Het publiek kan voordrachten indienen bij de werkgroep waarna deze in besloten vergadering zullen worden besproken.

 

Globaal zijn de criteria:
-De activiteiten van de winnaar zijn muziek gerelateerd;
-De winnaar is een individu of groep (2 of meer personen)
-Men treedt regelmatig op
-De winnaar is 18 jaar of ouder

Nominaties naar mailadres met onderbouwing.

 

Doelgroep:

Starters; men heeft grote tegenslag ondervonden;men heeft heel veel talent.

 

De exacte voorwaarden worden onder het kopje AMP op de website van de Dag van de Muziek geplaatst.

Voordrachten kunnen tot 1 mei worden ingediend.

 

9. Wat verder ter tafel komt

Een aantal mensen hebben de nieuwsbrief niet ontvangen. Petra vraagt hen hun

e-mailadres op te geven. Ze zal dan de mailadressen checken.


Mensen maken wat wensen kenbaar. Deze nemen we mee naar Sikina.

10. Rondvraag en sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en hoopt op een weerzien

op de 2deelnemersvergadering.

Deze is: Woensdag 18 april 2018

 

 

 

 

 

Bekijk nieuwsbrief online | Uitschrijven.

 

• Het programma is gereed. De "Dag van de muziek" is op zaterdag 2 juni 2018. Let u als deelnemer op of u meerdere keren moet optreden?    

Locaties