Den Helder kust de zee

De AanMoedingsPrijs 2018 is uitgereikt aan de LOS (Lokale Omroep Stichting)

 


De Amateur MuziekPrijs is sinds 2014 AanMoedigingsPrijs. (AMP)

Daar waar we eerst mensen in het zonnetje plaatsten die zich al jaren verdienstelijk hebben gemaakt binnen de Amateurmuziek zal vanaf dit jaar de nadruk liggen op aanmoediging. Een stimlulans om mensen hun goede "muzikale werk" voort te laten zetten of ze een extra steuntje in de rug te geven.

 

Nieuwe voorwaarden AanMoedingingsPrijs 

De werkgroep van de dag van de muziek looft jaarlijks een geldprijs uit aan een muzikant of muziekgroep die, op voordracht van derden, een extra aanmoediging verdient. Deze prijs wordt de aanmoedigingsprijs genoemd. Het publiek kan voordrachten indienen bij de werkgroep waarna deze in besloten vergadering zullen worden besproken. Onderstaande criteria zullen hierbij uitgangspunt zijn.

 

Criteria

muziek gerelateerd: de prijs wordt door de werkgroep van de dag van de muziek uitgereikt aan personen/groepen die zich actief bezig houden met muziek en vanwege hun muziek, voor de omgeving van betekenis zijn. Er dient dus sprake te zijn van een maatschappelijke relevantie.

 

individueel/groep: de AMP kan uitgereikt worden aan 1 persoon of een groep als geheel. Zij die muziek als professie bedrijven, komen niet voor de AMP in aanmerking.

 

Er wordt regelmatig opgetreden

 

18+: de kandidaten dienen 18 jaar of ouder te zijn.

 

Starters: individuen of groepen die nog maar kort (1-2 jaar) met muziek bezig zijn.

 

Tegenslag: individuen of groepen die onlangs een flinke tegenslag (van financiële of materiele aard) hebben gehad.

 

Talent: muzikanten met uitzonderlijk muzikaal talent.

 

Doelgroep

NB. Onverlet blijft dat genoemde doelgroepen moeten voldoen aan bovengenoemde criteria.

AanMoedigingsPrijs (AMP)

Wie heeft het verdiend om de AanMoedigingsPrijs te winnen. Wie heeft er veel gedaan voor de Amateur Muziek in het algemeen?
Wat is de reden dat deze persoon de prijs verdient?

 

• De Dag van Muziek 2018 is een groot succes geweest! De Amateurmuziekprijs is uitgereikt aan de LOS, Lokale Omroep Stichting. Gefeliciteerd! Volgend jaar is de dag van muziek op zaterdag 25 mei 2019 en vieren we ons 25e jubileum.    

Locaties